Samarbeidspartnere

Senter for relasjon og endring


Christin Winther organiserer og drifter senter for relasjon og endring, sammne med co-admin Monica Mon.


Vi er rundt 50 terapeuter, psykologer og konsulenter

som er samlokalisert i Nobeslgate16 A.  Flux forlag har flyttet inn, også har vi et samarbeid med Skogsklosteret som gir gratis veiledet meditason hver uke. Samt Senter for klassisk yoga. 


Vi har et godt faglig og sosialt felleskap. 


Les mer her


www.relate2change.no


Samarbeidspartnere

Our team

IDG teamet

Vi samarbeider med Urba AS

Anne Wodsrup og Christin Winther samarbeider om X-GEN prosjekter.

Involvering og medvirkning av nøkkelgrupper og/eller befolkning i byutviklingsprosjekter. 

Anne Wodstrup
Arkitekt, byutvikler og prosessleder


Anne jobber med byutvikling og gjerne i prosjekter der det involveres interessegrupper, brukere, befolkning og nabolag i utvikling og enringsprosesser. Anne brenner for den gode dialogen og medvirkning for å få de fleste til å delta i samfunnsdialogen. Hun har bred erfaring fra kultur og transformasjonsledelse, og å lede komplekse prosjekter med mange involverte.
Anne har et postmaster kurs fra Erasmus Universiteit Rotterdam Social Tranistions. The Dutch Research Instiute for Transitions and impact Hub. Og Kulturledelse fra Høyskolen Oslo og Akershus.


Mobil: 97121514

Email:  anne@urbanagent.no


www.urba.noFred Carlo Andersen,

Førstelektor ved Høgskolen i Østfold og Universitetet i Oslo


Andersen jobber med skolelederutdanning og lærerutdanning. Han har vært ansatt som universitetslektor og stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved universitetet i Oslo.


Hans doktorgradsprosjekt handler om ledelse i en flerkulturell videregående skole. Han er tilknyttet det nasjonale rektorutdanningsprogrammet som coach ved Universitetet i Oslo.


Han har sitt hovedfag i flerkulturell og utviklingsrettet utdanning ved Høyskolen i Oslo (2000), med temaet minoritetsspråklige elever i videregående skole.


Andersen har sin praksiserfaring som lærer i videregående skole og som pedagogisk veileder, inspektør og rektor ved voksenopplæringsinstitusjon for innvandrere og morsmålsopplæring for språklige minoriteteter i grunnskolen. Fra 2004 har han vært tilknyttet faggruppen Utdanningsledelse ved ILS . 

Publikasjoner:

Andersen, F. C. (2001). Minoritetsspråklige elever i videregående skole.  Elevenes fortelling om hvordan de opplever sin skolehverdag forstått i lys av sosialisering. Avdeling for lærerutdanning. Oslo, Høgskolen i Oslo. Hovedfagsrapport.

Andersen, F. (2006). Ledelse av mangfold. Utdanningsledelse. K. Sivesind, Langfelt, G, Skedsmo, G. Oslo, Cappelen Akademiske Forlag.

Andersen, F. and E. Ottesen (2011). "School leadership and ethnic diversity: approaching the challenges " Intercultural Education 22(4): 285-300.

Andersen, F, and E. Ottesen (2011). Skoleledelse og språklig og etnisk mangfold. Rektor som leder og sjef. J. Møller og E. Ottesen. Oslo, Universitetsforlaget.

Andersen, F, and E. Ottesen (2011). School leadership and linguistic and ethnic diversity. Contemporary Management Quarterly.  The Journal of Scientific Community and Business Leaders.