Tilbud om psykoterapi

"Det du gjør mot andre gjør du samtidig mot deg selv."

Søren Kirkegaard
"Kontakt er å verdsette

ulikheter"

F. Perls
"Kontakt forutsetter konturer"

F.  Perls

Tilbud om veiledning

 

Relasjonelle utfordringer, livsfaser og valg
For deg som ønsker personlig utvikling, står i en vansklig situasjon eller dilemma, som trenger noen å snakke med, trenger støtte, bearbeide utfordrende situasjoner eller tidligere hendelser.

Av og til handler det ikke om å utvikle seg, men om å akseptere livet som er og å lære å leve med sånn tingene er akkurat nå. Når livet er vansklieg leves det best med støtte fra omgivelsene og profesjonell støtte. 


Bruker du mye tid og energi på hverdagsproblemer? Ensomhet, angst, paranoide tanker, mistenksomhet, uro eller søvnmangel, manglende balanse mellom jobb og fritid, lav selvfølelse, opplevelse av utilstrekkelighet? bekymringer eller frustrasjon, nedstemthet, livskrise, samlivsbrudd, langtids sykefravær, sorg osv?

Årsakene til behov for å gå i terapi kan være mange, eller bare et behov for å utvikle seg selv, bli mer glad og fornøyd med seg selv. Det trenger ikke være store ting.

 

 

Veiledning kan være

 

-få hjelp å bli mer av deg selv

-kjenne og bli mer trygg på egne reaksjoner

-bli mer oppmerksom på hva som skjer i dine relasjoner

- å bli tryggere, eller trygg nok til å kjenne og erfare hva som er riktig for deg uten at du må forstille deg

-en "hånd å holde i"

-å være mer her og nå

-å bli trygg nok til å kjenne at livet er både utfordrende og spennende

-å bli bevisstgjort på valg, og kunne ta nye valg.

 

Terapi gir økt oppmerksomhet på deg selv og andre, og aksepterer seg selv og egne følelser og reaksjoner. Terapi kan frigjøre ressurser, sånn at du i større grad er mer av deg selv og bruker hele deg.

 

 

Veiledningsrommet

 

Veiledningsrommet er et sted du kan være trygg. Trygg på å dele og utforske det du er opptatt av, tenke alle tanker høyt, få fram din egen dialog, kan eksperimentere med nye tanker og adferd, trene deg på samtaler du ønsker å ta, kanskje avslutte noe, legge noe bak deg.

 

 

Taushetsplikt

 

Alt du gjør og sier i terapirommet blir der, jeg som terapeut har taushetsplikt.

 

Christin Winther er medlem av GestaltPraktiserende i organisasjoner, og følger de etiske retningslinjer som påligger å praktisere som veileder og coach. GPO har en klage- og forsikringsordning, strenge krav til faglig oppdatering, veiledning og dokumentasjon. 

Christin Winther er også offentlig godkjent sykepleier, og må også overholde lov om Helsepersonell. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64


Personvern og etiske retningslinjer GPO


https://www.gpo.no/personvern/

 

 

Gestaltterapi som metode


Les mer om gestaltterapi på Norsk Gestaltterapi forbunds sin side. 

Se her også filmen NGF og NGI har laget i samarbeid med NRK om

Gestaltterapi. I programsserien Mitt Yrke.


https://ngfo.no/gestalt-terapi/

 


Fotograf: ChrisWin

Den som leter finner.