Hjem

Fra et varmt lederhjerte


Konsulenttjenster


  • Lederutvikling

-Ledergruppeutvikling

-Skreddersydde lederkurs

-Lederstøtte

-Coaching


  • Teambuildning

-Utvikle teamet til prestere bedre

-Utvikle ansvarlig kommunikasjon

-Utvikle ønsket kultur

-Styrke arbeidsrelasjonene

-Gruppecoaching

-Veiledning


  • Organisasjonsutvikling

-Design og fasiltering av utviklingsprosesser

-Kartlegge organisasjonen

-Fasilitere prosesser

-Involvering

"Det som kommer fra et

varmt hjerte

blir tatt vel imot hos andre,

selv om budskapet

er ubehagelig."


Christin Winther

Copyright  ©  All Rights Reserved